معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران از جزئی از فدراسیون ورزشی می باشد که ثبت نام آنلاین و اینترنتی اسبها برای مسابقات اسبدوانی را به عهده دارد.

یکی دیگر از افتخارات در کارنامه درخشان همکاری مجموعه با مجامع ورزشی ایران طراحی وب سایت معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری می باشد که در سال ۱۳۸۹ به دست متخصصین و کارشناسان خبره شرکت انجام پذیرفت.